Herdenking 4 mei

Op maandag 4 mei was de jaarlijkse dodenherdenking helemaal anders dan anders. Een samenkomst in de Protestantse kerk was door het corona-virus al helemaal niet mogelijk. Dominee Marloes Meijer sprak vooraf een kort herdenkingswoord dat werd opgenomen in een filmpje. Hierin riep zij het beeld op van een zonnig vol terras. Iets wat voor corona als vanzelfsprekend was. In vrijheid zitten daar verschillende types. Niets aan de hand, maar een oorlog begint klein. Je ontdekt echter dat mensen hele andere overtuigingen hebben, een ander geloof aanhangen, met andere idealen door het leven gaan. Dan zul je op zoek moeten naar een manier om de vrede te bewaren. Dit is niet nieuw. De bijbel staat vol met verhalen over hoe het ook heel vaak mis ging. En ja, ook hoe dat wel lukte. Daarom is het goed om verhalen te blijven vertellen, ervaringen te blijven delen en telkens weer in herinnering te roepen hoe gruwelijk fout het kan gaan. Hopelijk kunnen we dan leven in verbondenheid en zo telkens weer onze vrijheid vieren.

Ook bij het eerbetoon bij het monument lag op verzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch de focus niet op 20.00 uur maar was verspreid over de hele dag om een piekmoment van grote toeloop te voorkomen. Daarom werd om 9.00 uur met de vlag halfstok en zonder afgevaardigde van het stadsbestuur en verder protocol door Frans Lucas, namens het organisatiecomité, de krans gelegd. Wolter Klompenburg sprak daarna een korte gedachte uit met als thema ‘Niet tevergeefs’.
’75 Jaar geleden liepen er vele nationaliteiten door onze straten. Velen van hen hadden strijdmakkers verloren. We gedenken vandaag niet alleen de 22 burgerslachtoffers van onze dorpen, maar ook hen die voor onze vrijheid hebben gevochten en zijn gesneuveld. Laat hun dood niet tevergeefs zijn! Wij merken nu beperkt dat vrijheid niet iets vanzelfsprekends is.
De poppy, een klaproos, staat symbool voor de onverwoestbaarheid. Soldaten in de loopgraven zagen dat ondanks de ellende, dood en verderf, de poppy telkens weer naar boven kwam. We zaaien nu poppyzaad in de bloembak bij het monument als teken dat we altijd hoop moeten blijven houden.’

Gedurende de gehele dag bezochten dorpsgenoten het monument en legden meegebrachte bloemen neer. Zowel de woorden van de dominee als de gedachte van Wolter waren te lezen op een blad wat de bezoekers de gehele dag gratis konden meenemen. De voorkanttekening van dit blad was uiteraard van Charles ter Ellen. Ook konden bezoekers een zakje poppy-zaad meenemen om in hun eigen tuin te zaaien. Op verzoek van de gemeente werden om 19.50 uur de klokken van de beide Engelense kerken geluid. Het filmpje van de dominee, alsmede een filmpje van de kranslegging en de korte gedachte zijn terug te zien via www.angrisa.nl.