Engelenburcht weer op zoek naar nieuwe beheerder

Helaas moet het bestuur van de Stichting Dorpshuis Engelen na de vele hoopvolle en optimistische berichten over het nieuwe elan in De Engelenburcht weer op zoek naar nieuwe beheerders. Nadat op 30 april jl. Maarten Hoogaars wegens pensioen afscheid had genomen, was per 1 april beheerder Paul van den Hurk vol enthousiasme begonnen. Hij had heel veel vernieuwende en leuke ideeën en initiatieven, en de reacties van de gasten van De Engelenburcht waren zeer positief. Het is bijzonder slecht nieuws dat hij nu om gezondheidsredenen zijn barschort alweer aan de kapstok heeft moeten hangen. Edwin Paanakker, de tweede beheerder die deeltijds werkt, heeft ontslag genomen. Hij heeft aangegeven dat hij in de toekomst De Engelenburcht nog wil ondersteunen met techniek omdat hij het dorpshuis een warm hart toedraagt. Momenteel proberen de bestuursleden met hulp van hulpkrachten en vrijwilligers voor de lopende zaken de deur open te houden. De Engelenburcht is voorlopig bij voorkeur via email te bereiken: info@engelenburcht.nl, en ze doen hun uiterste best om ook zoveel mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn.