Hoogwater

Enkele dagen na de enorme wateroverlast in Zuid-Limburg met veel leed en schade voor de bewoners, was ook het waterpeil van de Maas bij Bokhoven bijna tot een recordhoogte van ruim 4 meter boven NAP gestegen. Gewoonlijk is er tussen de dijk en het water nog een royale strook grasland waar vaak schapen lopen. Nu stond het water echt helemaal tot aan de dijk. Ook het waterpeil in de Dieze stond veel hoger dan normaal. Uit voorzorg werd op zondag 18 juli de sluis gesloten en werden er voor de sluisdeuren aan de zijde van de Maas extra schotten geplaatst. Ook de spuisluis bij Crevecoeur was dicht. In verband met de dijkinspecties werd ook de Graaf van Solmsweg en de Maasdijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De mini-camping aan de Maas in Bokhoven moest worden ontruimd en gesloten.