Martin en Lucas Frenken (18)

Aan de Hoefslag hingen twee vlaggen uit. De tweeling Martin en Lucas waren beiden geslaagd. Martin voor het gymnasium en Lucas voor het vwo. Voor Martin was het niet heel gemakkelijk, maar hij heeft het tot zijn verbazing met redelijke cijfers gehaald. Na de zomer gaat hij computer science studeren op de TU in Eindhoven. Lucas vond het vwo best te doen. Hij gaat fiscale economie studeren in Maastricht. Beiden gaan op vakantie naar Slowakije en Costa Rica.