Politiek café vol beloftes

Hits: 504

Op woensdag 7 maart organiseerde de Bestuursraad Engelen-Bokhoven een politiek café in de Engelenburcht als aanloop op de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Ongeveer 60 dorpsgenoten kwamen op de uitnodiging af. Na een woord van welkom kregen maar liefst 15 lijsttrekkers of vertegenwoordigers van de politieke partijen van gespreksleider Hans van Dartel drie minuten het woord om te zeggen wat zij willen gaan betekenen voor onze dorpen.

Aanwezig waren Rianneke Mees (Bossche Groenen), Alex van Hattem (PVV), Roy Geerts (Rosmalens Belang), Ellen Pauel (Knillis), Sjef van Creij (Gewoon Gedreven), Ingrid van Zwambragt (CDA), René Vonk (Groen Links), John Jansen en dorpsgenoot Dennis Smith (Bosch Belang), Gert-Jan van Rooij (PvdA), Jan Hoskam (VVD), dorpsgenoot Mark Kleiter ( Bossche Volkspartij), Gerdien de Wal (Lokaal Liberaal), Rinie Mees en dorpsgenoot Erol van den Bergh (Leefbaar ’s-Hertogenbosch), René van de Kerkhof (D66) en dorpsgenoot Hans van Schaik (50+).

Uiteraard kwamen daarbij de politiek gevoelige punten als de A59, de windmolens, de hulpsecretarie, het Engelermeer, het zorgloket, de Bokhovense Maasdijk en betaalbare woningen aan de orde. Alle partijen strooiden flink met goede voornemens en beloftes en willen graag dat de gemeente handelt in samenspraak met de bewoners.

Vragen uit de zaal

-Nu zijn er vanuit de partijen allerlei complimenten voor de buurtbus, maar het was de politiek die de busdienst de nek heeft omgedraaid. Zoiets voelen we nu ook weer met de windmolens.
-Wat wordt er werkelijkheid van de goede voornemens betreffende het Engelermeer? Zowel de voorzitter van watersportvereniging Engelermeer als Hengelsportvereniging De Meer reageren hierop. Zij vragen beide al jaren om hulp.
-Nu zijn de partijen in groten getale aanwezig met allerlei beloftes om stemmen te winnen, hoe is dat als het college straks 100 dagen zit? Deze opmerking werd ter harte genomen en op initiatief van de bestuursraad worden alle partijen na 100 dagen weer uitgenodigd naar Engelen te komen. Enkele partijen doen direct een oproep aan de zaal om concreet enkele punten te noemen waaraan gewerkt moet worden.

Vier stellingen

Stelling 1: Politieke partijen in de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn niet geïnteresseerd in de adviezen van de bestuursraad. Gelijk stonden bijna alle partijen van hun stoel op om dat met klem tegen te spreken. Ook werd toegegeven dat er bij het besluit over de hulpsecretarie hierbij iets mis is gegaan.
Het voorstel om als gemeenteraad geen vergaderstukken meer in behandeling te nemen die niet voorzien zijn van advies van de bestuursraad, vond van diverse kanten bijval.
Stelling 2: Zelfs twintig windmolens maken de gemeente ‘s-Hertogenbosch niet energieneutraal in 2050. Hierop was de reactie vanuit de politiek verschillend. Sommige partijen zijn voor en sommige tegen. Vanuit de zaal worden in een felle discussie allerlei alternatieven aangedragen. Blijft staan dat Engelen zich hierin niet gehoord voelt en niet gehoord is door de politiek.
Stelling 3: Niet wegkijken maar aanpakken staats haaks op de lakse houding van de gemeente betreffende handhaving op naaktrecreatie en sekstoerisme bij het Engelermeer. Ook daarin verschillen de meningen van de partijen hoe hier mee om te gaan. De versnipperde aanpak heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd. In samenwerking met bewoners en gebruikers moet hier een overkoepelend plan komen, zodat iedereen hierzonder overlast kan wandelen en recreëren.
Bij de vierde en laatste stelling ‘Het buitengebied Engelen en Bokhoven interesseert de politieke partijen niet’ waren alle partijen weer eensgezind. Dit is niet waar, echter na wat reacties bleken de dorpen allemaal wel het gevoel te hebben ‘aan de achterste mem te hangen’.

Rond half elf wordt de avond gesloten met de conclusie dat het een van de betere debatavonden was die de laatste weken zijn gehouden. Hiermee kan de bestuursraad terugzien op een geslaagd initiatief.