Drukke herdenking 4 mei

Hits: 485

In de tot op het koor toe, geheel bezette Protestantse kerk vond op vrijdag 4 mei de herdenkingsdienst plaats. ‘Geef vrijheid door aan de volgende generatie’ was het thema, met dit jaar speciaal het ‘Jaar van verzet’.

De dienst begon met een lied, waarin werd gevraagd om bescherming ‘tegen het leed van oorlogen’ waaraan de wereld nog steeds op vele plaatsen is blootgesteld. Ook dominee mevrouw Van Egmond ging in haar herdenkingswoord in op dit leed, waardoor velen geestelijk vermorzeld worden en velen van hun leven werden beroofd door haat en rassenwaan.
Hoe heeft het toch kunnen gebeuren en dat maar steeds weer nieuwe onschuldige slachtoffers vallen, steeds maar weer nieuwe verschrikkelijke oorlogsbeelden op ons afkomen, laat het toch stoppen. Zoals Gabriël Smit voorstelt in zijn gedicht: Laten we opnieuw beginnen, opnieuw ons verzetten tegen liefdeloosheid, machtswaanzin en onrecht tegenover anders denkenden, anders gelovigen en anders geaarden. Geef alle mensen de vrijheid om te leven en deze vrijheid door te kunnen geven aan hun nageslacht. Dat is te bereiken door te herdenken en een nieuwe wereld te bouwen, waarin iedereen in vrede en vrijheid kan leven.
Tijdens de voorbeden werden bijzondere verzetsmensen gememoreerd zoals Titus Brandsma, die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven.
Muziek Collectief Engelen besloot de dienst in de kerk met een zeer stemmig Ave Verum.

Monument

De aanwezigen vertrokken daarna in een ‘stille’ tocht naar het monument. Het bloemstuk werd gedragen door Nienke Sommers, een achterkleinkind van Fientje Brouwers, een van de gevallen dorpsgenoten tijdens de oorlog.
Bij het monument werd door Frans Lucas vertelt over de bijeenkomst in het stadhuis waarbij alle 4 mei-comité’s van de dorpen in de gemeente het boek ‘Erelijst’ van oorlogsslachtoffers werd aangeboden.
Na de twee minuten stilte en het blazen van de ‘Taptoe’ zong het Kadekoor, dat ook al tijdens de kerkdienst gezongen had, een zeer stemmig en toepasselijk Zweeds lied.
Hierna memoreerde mevrouw Broere dat er in Engelen ook wel degelijk verzet was gepleegd. Misschien niet zo spectaculair, maar het laten onderduiken van een Joods meisje en Engelse piloten, mensen uit het verzet een schuilplaats bieden, melk en vlees geven aan dorpsgenoten en vreemde evacuee’s. Daden waarvoor als je verraden werd, je dood had kunnen worden.
Na nog een toepasselijk Zuid Afrikaans lied door het Kadekoor werd de herdenking besloten met een bloemenhulde door de aanwezigen.
De organisatie kan terugzien op een waardige en indrukwekkende herdenking, waarover in de Engelenburcht onder het genot van ’n kopje koffie nog werd nagepraat. Een speciaal compliment voor de afdeling Erfgoed van de gemeente voor het fraai herstel van het groen rond het monument is daarbij zeker op z’n plaats.