Cultuur

Engelen door de eeuwen heen

Uit opgravingen in de 19e eeuw mag men aannemen dat op het grondgebied van Engelen in de IJzertijd (800 – 50 jaar voort Chr.) en in de Romeinse tijd ( 50 voor Chr. – 476 na Chr.) al bewoning moet zijn geweest.

Lees meer

Architectuur - Van polder tot landgoed

De Haverleij is een uniek project, waarin wonen in de 21e eeuw centraal staat. Het is geen gangbare vorm van stadsuitbreiding.

Lees meer