Angrisa

Angrisa is opgericht op 18 november 2009. De groep bestond echter al veel langer als werkgroep van Heemkundekring Onsenoort. Grondleggers van deze groep zijn Ton Verlaat, Anneke Heimeriks en Ans Vermeijden. Met het passeren van de statuten op 10 maart 2010 is Angrisa officieel een vereniging..
Welk gebied beslaat Angrisa?
De Heemkundekring beslaat het voormalig grondgebied van de gemeente Engelen, zoals de grenzen er waren tot 1921.
In dat jaar werden de gemeenten Engelen en Bokhoven samengevoegd. Heemkundekring Onsenoort verzorgt het gebied van de voormalige gemeente Bokhoven.

Wat doen wij?

Bekendheid geven aan en streven naar het behoud van het plaatselijk cultuurhistorisch erfgoed. In brede kring belangstelling wekken voor de eigen streek en daarmee een bijdrage leveren aan de lokale identiteit van Engelen.

Historie

De vondsten bij de opgravingen, na de afbraak van de oude Engelenburcht, onder het huidige kerkpleintje aan de Kerkhof was de aanleiding. Het idee van een heemkundekring ontstaat bij de viering van het 50-jarig bestaan van de St. Lambertuskerk in 1983.
De grondleggers sluiten zich aan bij heemkundekring Onsenoort.
In de loop van de tijd verzamelt de heemkundekring een breed scala aan geschiedkundige informatie, foto's, prenten en kaarten, documenten en archeologische vondsten. Bij elke gelegenheid wordt dit gepresenteerd aan de dorpelingen.
De naam Angrisa ontleent zich aan de oudste naamgeving van het dorp Engelen die terug te vinden is in de Codex van Lorsch. De Frankische edelman Alfger schenkt bezittingen aan de Benedictijners van de abdij van Lorsch. Dat met Angrisa het dorp
Engelen wordt bedoeld valt af te leiden van gelijktijdige giften in Empele, Orthinon en Rosmalla.
Angrisa wil de archieven meer toegankelijk maken voor belangstellenden in de geschiedenis van Engelen.

Voor meer informatie: www.angrisa.nl