Damesgymclub

Sportief én gezellig

Ondanks het feit dat de damesgymclub in Engelen geen grote bekendheid geniet, vierde deze vereniging twee jaar geleden wel haar vijftigste verjaardag. Onbekend is hier echter niet onbemind, want de club voorziet sinds 1963 wel degelijk in een behoefte bij de vrouwelijke inwoners van Engelen en Bokhoven, namelijk een uurtje fijne ontspanning door inspanning en vooral gezelligheid.


Direct na de oprichting vonden de gymlessen plaats in een eenvoudige houten barak nabij de lagere school. Tegenwoordig is de club op dinsdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur in een moderner accommodatie te vinden, namelijk sporthal Engelerhout.
Het uur gym wordt begeleid door een professionele instructrice en bestaat uit een warming up, oefeningen voor de spieren (vooral de buikspieren!) en eindigt met een spelelement. Een leuke en gezellige manier om lijf en leden soepel te houden.
De laatste jaren echter ziet de club het aantal leden helaas teruglopen. Was de club ooit ongeveer 30 leden rijk, nu zijn het er nog slechts 11. Toos Visser, penningmeester van de gymclub, licht de terugloop van het ledenbestand toe: “Wij vermoeden dat dit zo is omdat de gymclub een oubollige uitstraling heeft. Echter niets is minder waar! Ons sportuurtje is gezond en gezellig en echt niet alleen bedoeld voor oudere dames. Het gaat erom dat iedereen naar eigen kunnen meedoet. En wat betreft de leeftijd: elke leeftijd is welkom.”
Naast de gymlessen organiseert de vereniging elk jaar een leuke fietstocht als afsluiting van het seizoen. Deze vindt plaats op de eerste dinsdag van juni en hieraan nemen steevast alle leden deel. Een avond vol gezelligheid waarbij bij menig uitspanning wordt gepauzeerd.
Bent u ook te motiveren voor een uurtje gezelligheid en ontspanning iedere week?
De contributie bedraagt slechts 10 euro per maand. Aanmelden kan bij Toos de Visser, tel. 6311694 of Ria van Luijk, tel. 6312062.