Gemeente

Bestuursraad Engelen Bokhoven

De bestuursraad is een adviesorgaan van het gemeentebestuur. Zij is begin jaren zeventig ingesteld toen de dorpen Engelen en Bokhoven (evenals Empel) hun zelfstandigheid opgaven en opgingen in de gemeente 's-Hertogenbosch. De oude gemeenteraden veranderden toen in bestuursraden.

Lees meer

BIN (Buurt Informatie Netwerk)

BIN (buurtinformatienetwerk) is een samenwerkingsverband van bewoners in een bepaalde buurt.

Onder leiding van coördinatoren gaan buurtbewoners samen aan de slag om hun woonomgeving veiliger te maken. Dat gaat in samenspraak met de politie. Elkaar informeren, daar gaat het om. En dat gebeurt digitaal, door middel van e-mailverkeer.

Lees meer

Hondenvoorzieningen

De afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte heeft alle kaarten, waarop de voorzieningen voor uw hond staan, aangepast.

Uw wijk

Onder deze link treft u de actuele kaart aan, waar alle hondenvoorzieningen in uw wijk staan aangegeven.

Lees meer

Stichting Dierenpark Vlacie

Bij de pensionering van Burgemeester F.A.J. Kempenaars op 1 mei 1967 werd hem namens de bevolking van de Gemeente Engelen een geschenk aangeboden: het dierenpark aan de Vlacie.

Het beheer wordt door de gemeente uitgevoerd. Het parkje wordt bevolkt door Drentse heideschapen, dwerggeiten en een achttal vogelsoorten zoals bramha kippen, muskuseenden, pauwen, kalkoenen en parelhoenders.

Lees meer