BIN (Buurt Informatie Netwerk)

BIN (buurtinformatienetwerk) is een samenwerkingsverband van bewoners in een bepaalde buurt.

Onder leiding van coördinatoren gaan buurtbewoners samen aan de slag om hun woonomgeving veiliger te maken. Dat gaat in samenspraak met de politie. Elkaar informeren, daar gaat het om. En dat gebeurt digitaal, door middel van e-mailverkeer.

 

De wijkagenten sturen via een BIN-coördinator berichten naar de leden. Deze berichten gaan bijvoorbeeld over vernielingen, inbraken of jeugdoverlast in de buurt. De leden worden vervolgens gevraagd om extra op te letten of om melding te doen van bepaalde situaties. Maar het werkt ook andersom. Als een BIN-lid zich zorgen maakt over een situatie in de buurt dan kan hij dit melden via BIN. De BIN-coördinator bekijkt vervolgens of dit een melding is die bij de wijkagent thuishoort of dat de melding naar een andere partner doorgestuurd moet worden.

Het BIN is dus geen vervanging van onze bestaande alarmnummers. Sterker nog: via BIN kan er een oproep gedaan worden om het alarmnummer vaker te bellen in bepaalde situaties.

Zie www.bindb.nl om lid te worden.

Inmiddels telt BIN Engelen/Bokhoven 550 leden/mailadressen. Dit is een mooi aantal maar hoe meer leden, hoe effectiever BIN is voor u, uw woonomgeving en de politie/gemeente.