Stichting Dierenpark Vlacie

Bij de pensionering van Burgemeester F.A.J. Kempenaars op 1 mei 1967 werd hem namens de bevolking van de Gemeente Engelen een geschenk aangeboden: het dierenpark aan de Vlacie.

Het beheer wordt door de gemeente uitgevoerd. Het parkje wordt bevolkt door Drentse heideschapen, dwerggeiten en een achttal vogelsoorten zoals bramha kippen, muskuseenden, pauwen, kalkoenen en parelhoenders.

 

De dieren worden verzorgd door vrijwilligers. Zij zorgen om toerbeurt voor het eten en drinken van de dieren. Het zwerfvuil in het parkje wordt opgeruimd en ze letten op de gezondheid van de dieren. Professionele ondersteuning van de gemeente zorgt ervoor dat hoeven worden gekapt en de schapen geschoren. Op zondag wordt zoveel mogelijk op het vaste tijdstip van 10:30 uur gevoerd om ook bezoekers de gelegenheid te geven het parkje eens binnen te bekijken.

De afgelopen jaren is er heel wat aangepast aan het parkje. De bestrating in het parkje en het interieur van de stal is vernieuwd, er is water en stroom aangelegd en er is een buitenren voor de kippen gekomen om te gebruiken bij de volgende vogelgriep. Vrijwilligers hebben dankzij een financiële bijdrage van de gemeente het houten klimrek gemaakt voor de schapen en geiten en het informatiebord geplaatst. In 2010 wordt het dak van de stal vernieuwd.

Sinds een paar jaar is er een overkoepelende vereniging waar alle dierenparkjes uit Den Bosch en Rosmalen lid van zijn. Doel hiervan is van elkaar te leren en helpen waar mogelijk. Zo ontstaat er tijdig overleg over de meer aardse zaken en problemen met dierziektes als vogelgriep en Q koorts. De groenschool biedt de leden hulp bij dierverzorging, snoeiwerk, klein bouwkundig onderhoud en dergelijke.

Voor meer informatie kan je bellen met Gerard Hermans, 06-23497397.