Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Engelen

De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Engelen (beter bekend onder de naam ‘De Schuilplaats’) heeft als doel het organiseren van jeugd- en jongeren activiteiten in het dorp Engelen in de ruimste zin van het woord. Hierbij wordt gestreefd naar bevordering van de sociale ontplooiingsmogelijkheden van jeugd en jongeren. Via deze weg wordt een zinvolle bijdrage geleverd aan de vrijetijdsbesteding van jeugdigen en jongeren. ‘De Schuilplaats’ biedt de jeugdigen/jongeren enerzijds activiteiten aan om hun vrije tijd in te vullen en anderzijds wordt beoogd sociaal ongewenst gedrag (met name op straat) te voorkomen.

Uitgangspunt daarbij is dat de stichting zich positief profileert en daarmee de sociale structuur onder de jongeren van Engelen en Bokhoven wil versterken en daarmee preventief wil optreden in het ontstaan van calamiteiten. De stichting wil dit bereiken door in de toekomst te gaan fungeren als jongereninformatiepunt, waarbij diverse onderwerpen aan bod komen (tieners en drugs, tieners en alcohol, waarden en normen). De stichting wil Engelense jeugd/jongeren een plek geven in de samenleving. Door zich te richten op de totale breedte van de jongerendoelgroep zal het stigma van jeugdhonk voor moeilijke pubers doorbroken moeten worden.

Voor meer informatie: www.schuilplaats.nl.