Protestantse kerk Engelen

De Protestantse Gemeente Engelen maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland.

Kerkdiensten
Elke zondagmorgen om 10.30 uur vindt in het monumentale kerkje een kerkdienst plaats. De kerkelijke eredienst is het meest centrale en continue ontmoetingspunt van onze gemeente. Voor de jongsten is er bij een aantal diensten mogelijkheid voor kinderopvang.

Voor kinderen van 4-12 jaar zijn er geregeld Kinderkringen. De diensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Engelen, met uitzondering van de tweede zondag van de maand, wanneer het samenwerkingsverband van Doopsgezinden en Remonstranten gebruik maakt van onze kerk. Uiteraard zijn leden en gasten over en weer welkom in alle diensten.

Naast de reguliere kerkdiensten is er een aantal maal per jaar een 'Bijzondere Dienst'. Deze onderscheidt zich door de open vorm en vooral de open inhoud: hier geen kerkelijke liturgie maar een programma. Dus een concert, lezing of kunst, waarvoor belangstelling bestaat vanuit een ruimere kring dan de eigen leden. En tenslotte kennen wij de stiltedienst, als de kerk open is voor meditatie. In de Tweeterp, maar ook op de eigen site van de PGE: www.kerk-engelen.nl, staat vermeld wat de invulling van de dienst in de betreffende maand zal zijn.

Tijdens feestdagen zijn er extra diensten, zoals bijvoorbeeld in de kerstnacht op 24 december en op de avond van Goede Vrijdag. Het Kinderkerstfeest is een jaarlijks terugkerend feest op de zondagmiddag voorafgaand aan de Kerstdagen, speciaal voor en door de kinderen en natuurlijk ook voor (groot-)ouders en belangstellenden!

Vier keer per jaar viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Iedereen die zich geroepen voelt is voor het avondmaal uitgenodigd. Ook kinderen zijn welkom.

Regelmatig worden diensten gehouden in nauwe samenwerking met de protestantse gemeenten in Vlijmen en Drunen. Traditioneel geldt dit de dienst met Hemelvaart die, als het weer het even toelaat, in de buitenlucht wordt gehouden.

Een tweetal maal per jaar vindt een gezamenlijke dienst met de katholieke St.Lambertusparochie plaats.

Op 4 mei staat de kerk steeds open voor de Dodenherdenking vanuit de dorpsgemeenschap.

Het kerkgebouw is sinds kort aangewezen als 'huis der gemeente'. Binnen de gemeente 's-Hertogenbosch bestaat de mogelijkheid om in een 'huis der gemeente' te trouwen. In onze kerk kunnen dus ook burgerlijke huwelijken worden voltrokken.