Driekoningencomité

Doel: onze kinderen tijdens het Driekoningenfeest laten zingen ten behoeve van de kinderen in de derde wereld. Op 6 januari, na een korte bijeenkomst in de St. Lambertuskerk, waarbij alle kinderen hun vaak zelfgemaakte liedjes laten horen, gaan de koninkjes zingend het dorp door. Na afloop komen ze weer samen in de Engelenburcht.

In 1972 is gestart met het driekoningenzingen in deze vorm.

De opbrengst is elk jaar voor een familielid van een inwoner in Engelen, die werkzaam is in een ontwikkelingsland.

Aanspreekpunt van het Driekoningencomité is:
Tiny Waltmans, Regenwulplaan 32, 6330020.