Seniorenvereniging 55+ Engelen-Bokhoven-Haverleij

Deze vereniging is ontstaan uit de Seniorenvereniging Engelen/ Bokhoven en is opgericht op 1 mei 1956. We proberen zoveel mogelijk activiteiten te organiseren voor senioren.

Wekelijks is er op woensdag wandelen of fietsen en op de eerste dinsdag van de maand drinken we gezamenlijk koffie in de Engelenburcht. Af en toe zijn er uitstapjes in de regio.

Jaarlijks in augustus wordt een busreis georganiseerd, waaraan ook niet leden kunnen deelnemen.
Rond Kerstmis is er een kerstviering.

Wilt U meer weten?

Informeer dan bij contactpersoon:
Secretaris: Tineke Kaal Zuster Boerestraat 24 tel:6311611