Pionieren in het nieuwe zorglandschap

Door Jan Roes

Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Jan Roes. Als 64-jarige ben ik ’n half jaar geleden in Engelen komen wonen. Hoewel bijna met pensioen, blijf ik ontwikkelingen op het gebied van de zorg met grote interesse volgen en met name die op het gebied van e-health.


E-health gaat over digitale toepassingen in de zorg: het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en artsen kunnen zo via de computer diagnoses stellen, uitslagen communiceren en informatie uitwisselen. Mijn eigen achtergrond ligt in het adviseren van ontwikkelingsgroepen voor het in de markt zetten van zorginnovaties. Jaren geleden gestart bij een groot bedrijf in het zuiden van het land, daarna zorginstellingen en ouderenbonden geadviseerd en nu nog actief betrokken bij de bouw van “vitaliteitswoningen” in Midden-Limburg.

Ver-van-mijn-bed

Voor velen van ons lijkt het nog een ver-van-mijn-bed-show, de ontwikkelingen op dit gebied gaan echter razendsnel. We worden met zijn allen gemiddeld ouder en het aantal zorggebruikers neemt toe. Er vindt een verschuiving plaats van zorg in ziekenhuizen en verzorgings- / verpleegtehuizen naar zorg thuis. Er wordt meer ingezet op preventie van ziekte, voorkomen van fouten en het persoonsgericht maken van zorg . Kortom: ons zorglandschap is in beweging en je hoort bijna dagelijks dat het anders of beter kan.

Voorbeelden

Om u een idee te geven van de huidige ontwikkelingen noem ik hier twee van de vele innovatieve projecten: “Veiligheid op maat” van de coöperatie Leefsamen en de “Gamebus” van de Technische Universiteit Eindhoven. In het project “Veiligheid op maat” kan de gebruiker zelf kiezen wat er gemeten moet worden (koolmonoxide of een andere stof, beweging of geluid), naar wie het alarm gestuurd mag worden als de waarden te hoog zijn en wie er mag meekijken. Het systeem kan ook gebruikt worden voor online bloeddrukmetingen en andere medische monitoren, zodat gebruiker en professional in overleg steeds de juiste e-health applicatie op het juiste moment in kunnen zetten. “Gamebus” is een app waarmee gebruikers spelenderwijs met de nieuwste technologie leren werken en mee mogen denken over het ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor die technologie.

Boegbeelden

De Nederlandse zorg had lange tijd de reputatie een van de beste ter wereld te zijn en nu dreigen we een stelsel te creëren waarin de mens steeds verder overvleugeld wordt. Volgens Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid) schieten we door. Met name in de langdurige zorg ziet hij een cultuur die gedomineerd wordt door doorgeschoten zakelijkheid en een overdaad aan protocollen, formulieren en regels. Andere koplopers praten over “Vertrouwen teruggeven aan de burger” (Marian Kaljouw voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZa), “Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg” (Machteld Huber, arts- onderzoeker, adviescommissie zorgberoepen & opleidingen Zorginstituut Nederland ), “Oud worden zonder het te zijn” (Rudi Westendorp hoogleraar ouderengeneeskunde) en “Ziel in de zorg” (Adjiedj Bakas, futuroloog en invloedrijke trendwatcher). Op het internet, in tijdschriften, boeken, op radio en tv vind je gemakkelijk meer informatie over deze boegbeelden.

Betrokkenheid

Burgerparticipatie of betrokkenheid van de eindgebruiker wordt vaak gezien als sleutel tot succes, terwijl u als burger zelf vaak nauwelijks weet waar en hoe u een bijdrage zou kunnen leveren aan de gewenste veranderingen. Zelf meedenken en –doen bij ontwikkelingen op dit gebied zou zeker interessant kunnen zijn. Mijn interesse gaat uit naar hoe we dit “handen en voeten” zouden kunnen geven in Engelen en omgeving. Ideeën en plannen genoeg. De uitdaging om het van verschillende kanten te benaderen, boeit me en biedt wellicht kansen in de zoektocht naar nieuwe vormen van zorg in uw eigen omgeving. Je moet ergens beginnen en dus heb ik de afgelopen tijd wat rondgeneusd in het lokale zorglandschap en contact gelegd met mensen die op verschillende gebieden werkzaam zijn (o.a. fysio, ziekenhuis, medisch-ethisch.)

Artikelen over zorginnovatie

Ik ben met dit idee ook naar de redactie van de Tweeterp gestapt en na overleg is besloten om voorlopig maar eens voor een maand of zes over zorginnovatie te gaan schrijven. Doel hierbij is tweeledig: het verstrekken van informatie over de nieuwste ontwikkelingen in de zorg en hopelijk het gesprek aan te gaan met u als lezer. Zorg gaat ons vroeger of later immers allemaal aan. Aan de hand van de eventuele reacties kunnen we kijken hoe verder te gaan. In dit eerste artikel is een kader geschetst. In de volgende artikelen zullen diverse mensen uit de zorg aan het woord komen die de ontwikkelingen op hun eigen terrein toelichten. Voor vragen en/of reacties tussendoor kunt u terecht bij de schrijver van dit artikel of bij de redactie van de Tweeterp.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.