Nieuwe mogelijkheden en perspectieven

Door Jan Roes

Zorg wordt door allerlei ontwikkelingen steeds complexer. Het kost steeds meer moeite om huidige standaards te handhaven en te verbeteren. Volgens overheid en zorgverzekeraars dienen onze zorgvoorzieningen anders ingericht te worden om de zorg voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en betaalbaar te houden.

Verschillende partijen onderzoeken mogelijkheden om de gewenste innovaties en daarmee gepaard gaande veranderingen verder in te voeren en waar mogelijk op te schalen.

Op eigen kracht zo lang mogelijk gezond blijven

In het vorige artikel over zorginnovatie is de manier waarop eerstelijnszorgverleners uit Engelen denken over het opschalen van bewezen proefprojecten toegelicht aan de hand van concepten zoals ‘Welzijn op recept’, ‘Preventieve zorg’ en ‘Sociale netwerken’. Sylvia van Manen (huisarts), Theo Küsters (fysio -, manueel therapeut) en Hennie van Tintelen (thuiszorg) zoeken aansluiting met landelijke programma’s om mensen in eigen kring zo lang mogelijk gezond te houden. Op basis van de observatie dat welzijnsziektes (zoals sommige slaapproblemen, vage pijnklachten en stress door eenzaamheid) nu vaak als medische klacht in de spreekkamer belanden terwijl het in wezen gaat om een gemis aan sociaal contact en een tekort aan lichaamsbeweging, zijn bovengenoemde concepten ontwikkeld en op een aantal plekken in Nederland neergezet. In de concepten wordt voorgesteld om samen met een coach te inventariseren wat er nog WEL mogelijk is voor cliënten en op basis daarvan te zoeken naar zingevende activiteiten. Dat hierbij vaak gekozen wordt om iets vóór of mét een ander te doen, ligt voor de hand en is noodzakelijk voor zowel het individuele welzijn als het welzijn van de maatschappij als groter geheel. Sylvia, Theo en Hennie zoeken mogelijkheden om deze trajecten in Engelen op gang te krijgen.

Kennis en ervaring met elkaar delen

Ouderen in de samenleving hebben ervaring en bezitten een grote bron aan kennis die jongere generaties goed kunnen gebruiken voor eigen ontwikkeling en ouderen kunnen op hun beurt van de jongeren leren. Door het uitblijven van ontmoetingen zijn zowel jongeren als ouderen zich vaak niet bewust van de mogelijkheden die er kunnen ontstaan als zij met elkaar in gesprek gaan. Hennie van Tintelen en ondergetekende zijn onlangs op bezoek geweest bij het Sociaal Innovatie Centrum in Oisterwijk en hebben daar leerzame gesprekken gehad met studenten en hun begeleiders (Joeri Sijstermans en Lisette Zwerts) over opzet en werkwijze van het centrum.

Opendeurbeleid leidt tot samenwerkingen

Bij het Sociaal Innovatie Centrum Oisterwijk – een samenwerkingsverband tussen Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Eindhoven en de zorgorganisatie “Dagelijks leven” – wordt de ontmoeting tussen generaties gemakkelijk gemaakt door een opendeurbeleid. In het centrum krijgen studenten onder begeleiding van een aantal docenten van de opleiding toegepaste psychologie de gelegenheid eigen initiatieven zelfstandig te ontwikkelen en in bedrijf te nemen. Belangstellenden zoals zorgverleners, zorgvragers, mantelzorgers, vrijwilligers uit de buurt en anderen kunnen binnenstappen wanneer zij willen en een vrijblijvend gesprek met studenten aangaan. Het initiatief mag en kan ook van de student uitgaan. Uit ervaring blijkt dat deze gesprekken verrassend vaak tot samenwerkingen leiden waar beide partijen baat bij hebben. Met Joeri Sijstermans, docent aan de opleiding toegepaste psychologie bij Fontys Hogeschool Eindhoven, zijn we verder in gesprek gegaan over de interactie tussen Fontys Hogeschool HRM en Psychologie en andere partijen betrokken bij het invoeren en opschalen van zorginnovaties.

Proeftuin / Inspiratielab

Joeri: “Fontys Hogeschool HRM en Psychologie levert een actieve bijdrage aan het Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie (EGT). In deze unieke samenwerking werken hoger onderwijs, zorginstellingen, zorgprofessionals en het bedrijfsleven in de Brainport-regio samen aan technologische innovaties die bijdragen aan betere zorg. Studenten van de minor Gezondheid en Technologie ontwerpen, ontwikkelen en testen technologische innovaties in samenspraak met de eindgebruiker. Zorginstellingen krijgen de kans om met studenten op zoek te gaan naar nieuwe concepten voor de zorg. Daarnaast kunnen zij hun nieuwste producten of diensten presenteren aan zorgvragers en zorgverleners. Zij kunnen op hun beurt onder begeleiding van studenten en docenten van de minor Fontys EGT kennis maken met nieuwe innovaties.”

Uitnodiging om mee te denken en mee te doen

Zorginnovaties zijn in volle gang. Innovatie- en inspiratielabs schieten als paddenstoelen uit de grond. Wij allen hebben de keus om die steeds groter wordende golf van veranderingen over ons heen te laten komen of actief mee te denken en mee te doen aan experimenten en werkwijzen zoals hierboven beschreven. Hennie van Tintelen is in dit verband op zoek naar inwoners van Engelen en Bokhoven die graag actief mee willen denken. Deelname aan deze ‘denktank’ is mogelijk door je op te geven bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of rechtstreeks bij Hennie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)