Hoe krijgen we alle zorgmogelijkheden op één kaart

Bij tijd en wijle verschijnen er in De Tweeterp artikelen over initiatieven en mogelijkheden om het welzijn voor senioren te promoten en waar mogelijk zelfs te verhogen. Een aantal van deze artikelen komen van de hand van Jan Roes, een van de initiatiefnemers van de stuurgroep Zorginnovatie Engelen-Bokhoven.

In de artikelen (bij elkaar gezet op www.tweeterp.nl/zorginnovatie) wordt vanuit verschillende invalshoeken gesproken over het invoeren van nieuwe werkwijzen en veranderde methodieken in de 1ste lijn zorg (bij de thuiszorg, huisarts en fysiotherapeut). Naar aanleiding van die artikelen is er eerst een werkgroep en daarna een stuurgroep ontstaan.

Wat is Zorginnovatie?

In de praktijk krijgen we met zijn allen steeds meer te maken met mensen die niet zonder meer nog kunnen functioneren. Denk maar aan berichten over “verwarde” mensen die niet de juiste ondersteuning krijgen en ouderen die vereenzamen. De stuurgroep wil samen met alle betrokkenen de zorgvraag voor de toekomst analyseren en kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg verbeteren door combinaties van ideeën, die op andere plekken al werken, toe te passen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inzetten van vrijwilligers en verpleegkundigen in opleiding of aan het toepassen van nieuwe technologie om de zorg aan huis te verbeteren en om senioren zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.

Welzijn op recept

Dit concept is ontwikkeld en in het veld getest door het Trimbos instituut. Uitgangspunt van het concept is dat veel mensen na hun pensionering nog een jaar of twintig vitaal kunnen blijven en bij kunnen dragen aan het verbeteren van hun leefomgeving. Huisarts, onderzoekster Machteld Hubert heeft het in dit verband over positieve gezondheid en welbevinden, zoals aangegeven in bijgaand plaatje.

Huisarts Sylvia van Manen wilt dit gedachtegoed breder bekend maken en heeft de suggestie gedaan om dit als input te gebruiken bij het opstarten van zorginnovatie trajecten.

De stuurgroep

Het is de stuurgroep opgevallen dat er al vanuit verschillende kanten over het opstarten van zorg initiatieven gepraat wordt en dat het nodige daadwerkelijk in gang is gezet. Een en ander kan nog wel wat beter op elkaar afgestemd worden. De stuurgroep wil het niet laten bij het maken van opmerkingen hierover en zoekt mogelijkheden om zelf een rol te spelen in het integreren en ondersteunen van de verschillende plannen hierover.

De stuurgroep heeft onze Engelenaar van het jaar Herman van de Kamp verzocht om als voorzitter te willen fungeren. Andere leden van de stuurgroep zijn Martin Danen, Hans van Dartel en Jan Roes. Allen hebben hun sporen op het gebied van zorg meer dan verdiend.

Martin Danen coördineert alle contacten met de eerstelijns zorgverleners, Hans van Dartel de contacten met senioren(vereniging), kerk- en andere groepen. Jan komt uit de wereld van gezondheidszorg en techniek en heeft weet van innovaties die het langer thuisblijven zouden kunnen faciliteren.

De stuurgroep heeft een concept plan geschreven en bespreekt dat plan met vertegenwoordigers van de bestuursraad en met wethouder Paul Kagie.

Engelen: een witte raaf?

Wat komt er allemaal kijken bij het ontwikkelen van die vraag naar zorgbehoefte?
Natuurlijk staat Engelen-Bokhoven niet alleen bij het opstarten van zo’n innovatieprogramma.
Allereerst werkt de stuurgroep aan het bij elkaar brengen van mensen en instanties die hetzelfde doel voor ogen hebben. Zo is in de gemeente Kerkrade al langere tijd een stuurgroep bezig die behoorlijk wat ervaring opgebouwd heeft en heeft stuurgroep in samenspraak met de bestuursraad en de wethouder met vertegenwoordigers van de gemeente Kerkrade om de tafel gezeten om ideeën met elkaar uit te wisselen.

Ook u kunt meedoen

Onder onze inwoners zullen er ook ideeën zijn die aansluiten bij dit initiatief. De stuurgroep kan die hulp goed gebruiken. Dus stuurt u deze ideeën – en natuurlijk ook de wijze waarop ze uitgevoerd zouden kunnen worden – op aan de stuurgroep. De bevolking van Engelen en Bokhoven zal u er dankbaar voor zijn.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.