Innovatieve zorg in Engelen en Bokhoven

Hoe was het ook alweer

In de vorige Tweeterp staat al beschreven hoe er in Engelen-Bokhoven een stuurgroep is opgericht die de innovatieve (ouderen)zorg wil implementeren. Namelijk hoe kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat bij de juiste mensen de juiste zorg wordt geboden door de juiste personen/instanties. Dit is vooral van belang door het feit dat wij met ons allen vergrijzen, de sociale verbindingen steeds meer wegvallen en dat we zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Sindsdien is er weer een andere bijeenkomst in Engelen geweest, waarbij vele mensen aanwezig waren die op een of ander manier nu al zorg verlenen of daarbij zijn betrokken.


Onder de aanwezigen waren onder meer een van de huisartsen, een fysiotherapeut, een psycholoog, een buurtcoach met ervaring op sport en bewegen, iemand van de GGD, iemand van Divers, verpleegkundigen, een programmaleider Zorginnovatie Trimbos Instituut en nog anderen.

Heel veel is geregeld maar versnipperd

Uit dit gesprek kwam naar voor dat er natuurlijk al heel veel gebeurt op dit gebied, allen nog versnipperd. Met elkaar is overlegd, hoe we in Engelen en Bokhoven deze zorginnovatie kunnen implementeren, zodat alle mogelijkheden in kaart kunnen worden gebracht. Dat is dan weer gemakkelijker voor de medeburger die dan meteen weet waar hij of zij terecht kan.

Eigen loket Sociaal Wijkteam Engelen

Als eerste is het natuurlijk belangrijk dat het Sociaal Wijkteam West/Engelen-Bokhoven ook weer een “loket” krijgt in Engelen. Als eerste is onze wijkagent al gestart om op donderdagmiddag een inloop uur te houden op de Engelenburcht. Ook wordt er binnenkort gestart met het opstarten van zogenaamde huiskamerprojecten in Engelen. Hierbij wordt er gekeken of het mogelijk is om bijvoorbeeld bij appartementsgebouwen en dergelijke een ontmoetingscentrum te realiseren. Maar ook bijvoorbeeld het organiseren van voorlichtingsmiddagen over buurtzorg, sport en bewegen en Buurtteam Breed Welzijn.

Hiermee kunnen we buurtzorg levend maken in Engelen en Bokhoven, zodat wij niet mee behoeven te maken dat mensen vereenzamen, verpieteren en tenslotte overlijden in hun sociale eenzaamheid. Zo kan iedereen de juiste zorg en aandacht krijgen op momenten dat het ertoe doet.

Ook uw inbreng is noodzakelijk!

De aanwezigen gingen in ieder geval naar huis met een pakket aan afspraken en vooral het idee dat dit goed zou kunnen gaan werken. Ook de bewoners van Engelen en Bokhoven worden verzocht om bestaande initiatieven maar vooral ook ideeën te sturen aan de Stuurgroep Zorginnovatie Engelen-Bokhoven. Zolang er nog geen eigen website is kunt u uw reacties, opmerkingen, voorstellen en dergelijke toesturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.