Cultuur

Architectuur - Van polder tot landgoed

De Haverleij is een uniek project, waarin wonen in de 21e eeuw centraal staat. Het is geen gangbare vorm van stadsuitbreiding.

Lees meer

Engelen door de eeuwen heen

Uit opgravingen in de 19e eeuw mag men aannemen dat op het grondgebied van Engelen in de IJzertijd (800 – 50 jaar voort Chr.) en in de Romeinse tijd ( 50 voor Chr. – 476 na Chr.) al bewoning moet zijn geweest.

Lees meer