Veel ruimte voor initiatieven

Hits: 606

Op maandagavond 30 januari j.l. kwamen ruim 40 vertegenwoordigers van de verenigingen in Engelen en andere organisatoren van activiteiten bijeen in de Engelenburcht voor een presentatie door de heer Hans Migchielsen van de gemeente over het nieuwe Wijk- en Dorpsbudget.

Een bijeenkomst die was georganiseerd door de bestuursraad en waarbij ook wijkmanager Riekje Bosch aanwezig was. Zij wordt per 1 maart vervangen door Ronnie van Gaal.

Om de leefbaarheid in de dorpen en wijken van de gemeente te verbeteren heeft het stadsbestuur ruim 7 ton uitgetrokken wat naar het aantal inwoners per wijk is verdeeld. Voor Engelen en Bokhoven is het ruim 26.000 euro.

Omdat het beschikbare geld is ontstaan door het samenvoegen van een aantal eerdere subsidiepotjes ontstond de vrees om uiteindelijk toch lager uit te komen dan voorheen. Echter door het nieuwe Wijk- en Dorpsbudget komt voor Engelen alleen het potje Burger Initiatief Geld (BIG) van het Wijkgericht Werken te vervallen en de jaarlijkse subsidie van de Vakantiejeugdweek in de zomer.

Beide moeten dus nu uit het Wijk- en Dorpsbudget komen. Van de andere subsidiepotjes die erin zitten maakte Engelen en Bokhoven geen gebruik. Alle andere subsidieregelingen die verenigingen hebben blijven bij het oude. Dit wil zeggen dat er voor 2017 voor Engelen en Bokhoven ruim 14.000 euro meer beschikbaar is dan vorig jaar. Tegen het einde van de bijeenkomst klonk daarom de oproep: kom maar op met die initiatieven!

Aanvragen

Het aanvragen van Wijk- en Dorpsbudget gaat via de website van de gemeente: www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget en is ongeveer gelijk als dat ging met een aanvraag voor BIG-geld. De beoordeling van de aanvraag wordt in Engelen gedaan door de bestuursraad. Men belooft binnen 6 weken na de aanvraag met de melding te komen of het gevraagde bedrag geheel, gedeeltelijk of niet wordt verstrekt. De controle op de juiste besteding van het bedrag gebeurt middels steekproeven. Bonnetjes moeten dus bewaard blijven. Hoeveel aanvragen er in het dorp al zijn gedaan en voor welke bedragen wordt ook zichtbaar op de website van de gemeente.

Het is van groot belang dat er nu initiatieven komen en dat er geld wordt aangevraagd. Half in het jaar volgt er een evaluatie en het is niet ondenkbaar dat als er weinig gebruik van wordt gemaakt en er budget over blijft, dat er volgend jaar minder budget komt. Dit is al eens eerder gebeurd.