Brief bestuursraad

Hits: 300

Op dinsdag 9 mei jl. werd tijdens de gemeenteraadsvergadering besloten dat er geen referendum wordt gehouden waarin bewoners zich kunnen uitspreken voor of tegen de komst van windmolens

nabij Engelen. Ruim voor deze vergadering heeft de bestuursraad een duidelijke brief gestuurd naar alle leden van de gemeenteraad. Helaas kon onderstaande brief door ruimtegebrek niet meer worden geplaatst in De Tweeterp van mei.

bestuursraad

Aan: Leden van de Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch
Van: Bestuursraad Engelen en Bokhoven
Betreft: Stemming over windturbinepark Rietvelden, Treurenburg-Gemaalweg
op 9 mei a.s.
Datum: 2 mei 2017

Geachte heer, mevrouw,

Vandaag is het 2 mei 2017. Nog precies een week te gaan voordat de Bossche Gemeenteraad een besluit neemt over het Wind-turbinepark op de Rietvelden en Treurenburg/Gemaalweg.
De Bestuursraad Engelen en Bokhoven spant zich nog tot het uiterste in om nog te bewerkstelligen dat de raadsleden van de gemeenteraad ’s-Hertogenbosch zich in meerderheid realiseren wat de gevolgen zijn van een besluit op 9 mei om het turbinepark definitief te realiseren.

Wat betekent overgaan tot bouw van het turbinepark?
Toestemming geven voor de bouw van 1 windturbine bijna in het hart van een van de parken van het Natuur Netwerk Brabant namelijk Landschapspark ‘de Diezemonding’ bij Treurenburg.
’s-Hertogenbosch afficheert zich vol trots met dit landschapspark en spaart kosten noch moeite om dit park te realiseren. De wens om hier een windturbine te plaatsen botst ongelooflijk met die plannen, die juist ruimte moeten geven aan de natuur dicht bij de stad.
De toestemming van de raad geldt ook voor de bouw 3 windturbines op een bedrijventerrein dat dicht bij 4 woonkernen ligt namelijk de Kruiskamp, Maaspoort, Meerwijk en Engelen. Waar in de directe omgeving sportvelden en clubhuizen zijn, waar jongeren en ouderen sporten, waar mensen werken, hun brood verdienen en dus vaak langer dan 8 uur per dag aanwezig zijn. Waar een school klaslokalen heeft met leerlingen en hun begeleiders, een buitenschoolse opvang is en een jeugd- en jongeren activiteiten-centrum en speelterreinen.

Wat is het standpunt van de Bestuursraad Engelen en Bokhoven?
De Bestuursraad Engelen en Bokhoven heeft al meerdere malen in deze vergadering haar ongenoegen uitgesproken over het gebrek aan openheid in de gehele procedure. Draagvlakonderzoek zou er o.a. komen, we hebben er niks van gezien of gemerkt. De Bossche Windmolen West is een aap uit de mouw maar geen draagvlak en zeker geen draagvlakmeting bij omwonenden, bedrijven, sportaccomodaties en scholen
De Bestuursraad stelt zich tevens op het standpunt dat de gemeenteraad zich moet realiseren dat de World Health Organisation nog dit jaar met een rapport zal komen over de gevolgen omtrent geluid en overlast van windturbineparken. Ook in Denemarken wordt er mede door het Kankerinstituut nog dit jaar een onderzoek gepresenteerd. Een eerder voor-onderzoek gaf al aanleiding om de bouw van winturbineparken stil te leggen, zowel daar als in Beieren.

Wat is het gevolg van een ja-stem voor dit wind-turbinepark?
Een gewaarschuwd mens telt voor twee. De voor-stemmers in de Bossche gemeenteraad en initiatiefnemers moeten zich realiseren dat de waarschuwingen om deze turbines niet in de nabijheid van woonkernen, school en bedrijven te bouwen, niet in de wind geslagen moeten worden. Doen zij dat wel dan zijn de gevolgen ook voor hun verantwoordelijkheid en portemonnee. Samengevat is die verantwoordelijkheid dus voor de houders van Windaandelen van de Windmolen West, voor de firma Heineken, voor de firma Bartels, voor de Bossche Container Terminal, voor de familie Pennings en last but not least de firma Raedhuys.
De Bestuursraad Engelen Bokhoven pleit sterk voor het afwachten van deze buitenlandse rapporten en dus uitstel van de beslissing om dit windturbinetraject op deze korte termijn en in deze omvang te realiseren. Ook in ons land komen steeds meer stemmen op tegen de bouw van dit soort mega wind-turbineparken in de nabijheid van woonkernen. Bezint eer ge begint!

Stemt de Gemeenteraad in met het houden van een referendum?
Daarbij is het verzoek tot referendum over dit windturbinepark, dat door een particulier uit Engelen is aangezwengeld, een burgerinitiatief om de gemeenteraad er nogmaals op te wijzen dat deze 4 windmolens een start zijn voor nog veel meer molens in en rond ’s-Hertogenbosch, die vooral de buurgemeenten maar vooral haar eigen kleine kernen en woonwijken zal raken.
Energietransitie raakt ons allemaal, we dragen nu al allemaal ons deel bij: huizen isoleren, zonnepanelen plaatsen, andere lampen, andere auto’s en afval scheiden.
Maar we worden bang en boos door die energietransitie middels windturbineparken in de woonomgeving. Dat werkt averechts, zeker omdat er een alternatief, zowel technisch als economisch, voor handen is namelijk op zee.

Wat kunt u tonen als lid van de Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch?
Toon lef en maak mogelijk ze daar op zee te zetten of wacht in ieder geval nader onderzoek en bijbehorende aanbevelingen af. Bezin u nogmaals over de gevolgen van uw beslissing op 9 mei om het turbinepark op korte termijn mogelijk te maken en de deur open te gooien naar meer en nog meer turbines in de directe woonomgeving van vele Bosschenaren en/of hun gemeente-buren. Een beslissing waarvan de gevolgen op lange termijn hoogst onzeker, onduidelijk en zelfs gevaarlijk kan zijn.

Met vriendelijke groet,
Namens de Bestuursraad Engelen en Bokhoven
Martin Kroezen, voorzitter
Adres: Heuvel 18, 5221 AP ’s-Hertogenbosch
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.