Adverteren in het blad

Advertenties

 • Advertenties kunnen geplaatst worden als halve pagina, kwart pagina, zesde pagina of achtste pagina in de positie, zoals in de tarieventabel aangegeven.
 • De afmetingen van geplaatste advertenties kunnen iets afwijken van de afmetingen, zoals aangegeven in de tarieventabel.
 • Advertenties moeten aangeleverd worden als tiff-, psd-, pdf- of jpg-bestand (300 dpi) bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via dit formulier.
 • Uiterste inleverdata voor 2018 kunt u hier vinden.

Tarieven

 • De Tweeterp is een uitgave van Stichting Engelens Belang, die niet BTW-plichtig is. Er wordt dus ook geen BTW in rekening gebracht.
 • Het tarief van een advertentie is afhankelijk van het formaat van de advertentie en de frequentie van plaatsen.
 • Het tarief voor incidentele advertenties wordt gehanteerd als de advertentie minder dan 3x gedurende een half jaar wordt geplaatst.
 • Het tarief voor structurele advertenties wordt gehanteerd als vooraf wordt overeengekomen dat de advertentie minimaal 3x gedurende een half jaar wordt geplaatst.
 • Tarieven worden jaarlijks op 1 juli geïndexeerd.

De tarieven per 1 juli 2013 kunt u hieronder zien

Voor ontwerp van een advertentie wordt € 50,- in rekening gebracht, voor het aanpassen van uw advertentie wordt € 25,- in rekening gebracht.

Betaling

 • Bij incidentele advertenties ontvangt de adverteerder een factuur na het verschijnen van De Tweeterp, waarin de advertentie is opgenomen.
 • Bij structurele advertenties ontvangt de adverteerder een factuur per half jaar achteraf in december/januari en juni/juli.
 • De betalingstermijn is zowel bij incidentele als bij structurele advertenties 14 dagen.
 • Betalingen dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL86 INGB 0003 8240 55 t.n.v. Stichting Engelens Belang (en niet t.n.v. De Tweeterp!).
 • Het niet (tijdig) betalen van een factuur voor een incidentele advertentie, betekent dat de adverteerder geen recht heeft op het eventueel opnieuw plaatsen van een advertentie.
 • Bij het niet tijdig betalen van een factuur voor een structurele advertentie, wordt de advertentie stopgezet, zolang niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.
 • Bij herhaaldelijk niet nakomen van betalingsverplichtingen voor een structurele advertentie, zal de advertentie definitief niet meer worden geplaatst.
 • De Tweeterp schakelt zo nodig een incassobureau in, als niet aan betalingsverplichtingen wordt voldaan.
 • Correspondentie over een factuur kan via het contactformulier.