Adverteren

KALENDER TWEETERP 2022

DEADLINE AANLEVEREN CONTENT VERSCHIJNINGSDATUM
10 JANUARI 22 JANUARI
7 FEBRUARI 19 FEBRUARI
7 MAART 19 MAART
4 APRIL 16 APRIL (KONINGSDAG)
9 MEI 21 MEI
6 JUNI 18 JUNI
4 JULI 16 JULI
8 AUGUSTUS 20 AUGUSTUS
5 SEPTEMBER 17 SEPTEMBER
3 OKTOBER 15 OKTOBER
31 OKTOBER 12 NOVEMBER (SINTERKLAAS)
5 DECEMBER 17 DECEMBER (KERST)

ADVERTENTIES

 • Advertenties kunnen geplaatst worden als halve pagina, kwart pagina, zesde pagina of achtste pagina in de positie, zoals in de tarieventabel aangegeven.
 • De afmetingen van geplaatste advertenties kunnen iets afwijken van de afmetingen, zoals aangegeven in de tarieventabel.
 • Advertenties moeten aangeleverd worden als tiff-, psd-, pdf- of jpg-bestand (300 dpi) bij advertentie@tweeterp.nl of via dit formulier.
 • Uiterste inleverdata voor 2018 kunt u hier vinden.

TARIEVEN

 • De Tweeterp is een uitgave van Stichting Engelens Belang, die niet BTW-plichtig is. Er wordt dus ook geen BTW in rekening gebracht.
 • Het tarief van een advertentie is afhankelijk van het formaat van de advertentie en de frequentie van plaatsen.
 • Het tarief voor incidentele advertenties wordt gehanteerd als de advertentie minder dan 3x gedurende een half jaar wordt geplaatst.
 • Het tarief voor structurele advertenties wordt gehanteerd als vooraf wordt overeengekomen dat de advertentie minimaal 3x gedurende een half jaar wordt geplaatst.
 • Tarieven worden jaarlijks op 1 juli geïndexeerd.

DE TARIEVEN PER 1 JULI 2019 KUNT U HIERONDER ZIEN

VOOR ONTWERP VAN EEN ADVERTENTIE WORDT € 50,- IN REKENING GEBRACHT, VOOR HET AANPASSEN VAN UW ADVERTENTIE WORDT € 25,- IN REKENING GEBRACHT.

BETALING

 • Bij incidentele advertenties ontvangt de adverteerder een factuur na het verschijnen van De Tweeterp, waarin de advertentie is opgenomen.
 • Bij structurele advertenties ontvangt de adverteerder een factuur per half jaar achteraf in december/januari en juni/juli.
 • De betalingstermijn is zowel bij incidentele als bij structurele advertenties 14 dagen.
 • Betalingen dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL86 INGB 0003 8240 55 t.n.v. Stichting Engelens Belang (en niet t.n.v. De Tweeterp!).
 • Het niet (tijdig) betalen van een factuur voor een incidentele advertentie, betekent dat de adverteerder geen recht heeft op het eventueel opnieuw plaatsen van een advertentie.
 • Bij het niet tijdig betalen van een factuur voor een structurele advertentie, wordt de advertentie stopgezet, zolang niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.
 • Bij herhaaldelijk niet nakomen van betalingsverplichtingen voor een structurele advertentie, zal de advertentie definitief niet meer worden geplaatst.
 • De Tweeterp schakelt zo nodig een incassobureau in, als niet aan betalingsverplichtingen wordt voldaan.
 • Correspondentie over een factuur kan via het contactformulier.


Tarieven Adverteren (vanaf 1 juli 2019)

INCIDENTEEL

KOSTEN PER NUMMER

1/2 liggend – 190 x 132 mm: € 114,-


1/4 – staand – 93 x 132 mm: € 58,-


1/6 – liggend – 93 x 75 mm: € 45,-


1/8 – liggend – 93 x 55 mm: € 28,50

OM DE MAAND

KOSTEN PER NUMMER


1/2 – liggend – 190 x 132 mm: € 87,-


1/4 – staand – 93 x 132 mm: € 44,50


1/6 – liggend – 93 x 75 mm: € 29,-


1/8 – liggend – 93 x 55 mm: € 22,-