Adverteren

KALENDER TWEETERP 2021

 

DEADLINE AANLEVEREN CONTENT VERSCHIJNINGSDATUM
4 JANUARI 16 JANUARI
1 FEBRUARI 13 FEBRUARI
1 MAART 13 MAART
5 APRIL 17 APRIL (KONINGSDAG)
10 MEI 22 MEI
7 JUNI 19 JUNI
5 JULI 17 JULI
9 AUGUSTUS 21 AUGUSTUS
6 SEPTEMBER 18 SEPTEMBER
4 OKTOBER 16 OKTOBER
1 NOVEMBER 13 NOVEMBER (SINTERKLAAS)
6 DECEMBER 18 DECEMBER (KERST)

 

ADVERTENTIES

 

 • Advertenties kunnen geplaatst worden als halve pagina, kwart pagina, zesde pagina of achtste pagina in de positie, zoals in de tarieventabel aangegeven.
 • De afmetingen van geplaatste advertenties kunnen iets afwijken van de afmetingen, zoals aangegeven in de tarieventabel.
 • Advertenties moeten aangeleverd worden als tiff-, psd-, pdf- of jpg-bestand (300 dpi) bij advertentie@tweeterp.nl of via dit formulier.
 • Uiterste inleverdata voor 2018 kunt u hier vinden.

 

TARIEVEN

 

 • De Tweeterp is een uitgave van Stichting Engelens Belang, die niet BTW-plichtig is. Er wordt dus ook geen BTW in rekening gebracht.
 • Het tarief van een advertentie is afhankelijk van het formaat van de advertentie en de frequentie van plaatsen.
 • Het tarief voor incidentele advertenties wordt gehanteerd als de advertentie minder dan 3x gedurende een half jaar wordt geplaatst.
 • Het tarief voor structurele advertenties wordt gehanteerd als vooraf wordt overeengekomen dat de advertentie minimaal 3x gedurende een half jaar wordt geplaatst.
 • Tarieven worden jaarlijks op 1 juli geïndexeerd.

 

DE TARIEVEN PER 1 JULI 2019 KUNT U HIERONDER ZIEN

 

VOOR ONTWERP VAN EEN ADVERTENTIE WORDT € 50,- IN REKENING GEBRACHT, VOOR HET AANPASSEN VAN UW ADVERTENTIE WORDT € 25,- IN REKENING GEBRACHT.

 

BETALING

 

 • Bij incidentele advertenties ontvangt de adverteerder een factuur na het verschijnen van De Tweeterp, waarin de advertentie is opgenomen.
 • Bij structurele advertenties ontvangt de adverteerder een factuur per half jaar achteraf in december/januari en juni/juli.
 • De betalingstermijn is zowel bij incidentele als bij structurele advertenties 14 dagen.
 • Betalingen dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer NL86 INGB 0003 8240 55 t.n.v. Stichting Engelens Belang (en niet t.n.v. De Tweeterp!).
 • Het niet (tijdig) betalen van een factuur voor een incidentele advertentie, betekent dat de adverteerder geen recht heeft op het eventueel opnieuw plaatsen van een advertentie.
 • Bij het niet tijdig betalen van een factuur voor een structurele advertentie, wordt de advertentie stopgezet, zolang niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.
 • Bij herhaaldelijk niet nakomen van betalingsverplichtingen voor een structurele advertentie, zal de advertentie definitief niet meer worden geplaatst.
 • De Tweeterp schakelt zo nodig een incassobureau in, als niet aan betalingsverplichtingen wordt voldaan.
 • Correspondentie over een factuur kan via het contactformulier.

 


 

Tarieven Adverteren (vanaf 1 juli 2019)

 

 

 

INCIDENTEEL

KOSTEN PER NUMMER

1/2 liggend - 190 x 132 mm: € 114,-


1/4 - staand - 93 x 132 mm: € 58,-


1/6 - liggend - 93 x 75 mm: € 45,-


1/8 - liggend - 93 x 55 mm: € 28,50

OM DE MAAND

KOSTEN PER NUMMER


1/2 - liggend - 190 x 132 mm: € 87,-


1/4 - staand - 93 x 132 mm: € 44,50


1/6 - liggend - 93 x 75 mm: € 29,-


1/8 - liggend - 93 x 55 mm: € 22,-