Goede muziek en dansen aan de Dieze

Op zaterdag 15 juni werd voor de zevende keer aan de kade aan de Graaf van Solmsweg het evenement ‘Muziek aan de Dieze’ georganiseerd. Rond zes uur zijn er weer ruim 250 belangstellenden en is het gezellig druk. Het podium is geplaatst op een ponton van de Genie en de presentatie is in handen van … Lees meer

Engelenrun: sportief maar ook gezellig

Op pinkstermaandag 10 juni beleefde de Engelenrun, met lekker weer, haar eerste lustrum en in die vijf jaar is het evenement, gezien de uitstraling, echt volwassen geworden. Dit jaar was het oefenveld van BurgGolf voor het eerst de start- en finishlocatie omdat het terrein bij Engelerhart vrij moest blijven voor voetbal. Er was volop belangstelling … Lees meer

Zonnige start Avondvierdaagse

Met ruim 530 deelnemers ging op dinsdag 14 mei jl., met lekker zonnig weer, de 12e editie van de Engelense Avondvierdaagse van start. Het comité bestaande uit Jos van de Wouw, Ger Scheepjens, Ted Tolboom, Frank Dobbelsteijn, Annemarie Hoevenaars en Hedwig ten Dam had er weer alles aan gedaan om er een mooi evenement van … Lees meer

Stemmige herdenking 4 mei

Op zaterdag 4 mei jl. werd ook in Engelen weer de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. Dit jaar met als thema: In vrijheid handelen. Kerk In een volle Protestantse kerk was er een korte dienst die begon met een lied om vrede, vervolgens een gedicht, een lezing uit de bijbel, muziek van Els Althuizen op fluit en … Lees meer

Koningsdag bijzonder geslaagd

 

Op zaterdag 27 april werd door een nieuw comité bestaande uit Joris ten Berge, Wim de Bont, Eva Buijs, Wendy Marijnen, Theo Nijholt en Ralf van de Wiel op het plein bij De Engelenburcht Koningsdag georganiseerd. En dat is, op enkele beginnersfoutjes na, heel erg goed gelukt! Kosten nog moeite werden gespaard en er is enorm veel energie in gestoken om er een fantastisch evenement van te maken.

De dag begon met de traditionele versierde fietsenoptocht begeleid door harmonie Oude Post. Ruim 80 fietsers deden er mee en vooraf kon de jeugd op woensdag- en vrijdagmiddag de fiets al komen versieren. Terug bij De Engelenburcht reikte Yvonne Schram namens de bestuursraad aan de winnaars de prijzen uit en was er gratis koffie met oranje-soesjes.

Daarna ging met ruime belangstelling de vrijmarkt met echte kramen van start. Ondertussen kon de jeugd zich vermaken in de zweefmolen, op de bungy-trampolines, op twee grote springkussens, in een treintje en in de zandbak. Heel de middag bleven deze attracties ruimschoots bezet. Het gratis aanbieden hiervan was mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsors. De deelname aan de oud-Hollandse spelletjes was wat minder. Ook was er een ballonenclown en kon de jeugd zich leuk laten schminken. Jammer dat aan het begin van de middag het traditionele uurtje voor de ouderen was geschrapt. Koningsdag is immers voor jong én oud.

In de tweede helft van de middag bracht de muziek van Reco Audio de stemming er goed in.  Ruim 100 dorpsgenoten bouwde een mooi feestje en lieten zich door de soms heftige regenbuien niet uit het veld slaan. Tijdens het optreden van een live-zanger gingen de voetjes van de vloer. Tussendoor werden hapjes geserveerd en een traktatie voor de jeugd. Vanaf vijf uur genoot menigeen van een pizzapunt van de mobiele bakker.

Het nieuwe, enthousiaste Koningsdagcomité heeft een goede start gemaakt en kan terugzien op een zeer geslaagd evenement.

Met grijpers op pad

Op zaterdag 23 maart jl. organiseerde de gemeente ’s-Hertogenbosch weer de jaarlijkse zwerfvuilactie en haakte daarmee in op de landelijke opschoondag. In de hele gemeente gingen 1300 personen aan de slag. In Engelen en Bokhoven waren de mensen van de Protestantse kerk, het Kadekoor, bewoners van Velderwoude en Wuijvenhaerd en de Stichting Welzijn Bokhoven actief. Na een welkom door Martien van Gorkom van de gemeente ging men gewapend met grijpers, oranje hesjes, handschoenen en vuilniszakken op pad.

We missen als trouwe deelnemers de pupillen van FC Engelen. Martien: ‘Voor de veiligheid is de minimumleeftijd naar 12 jaar gegaan, mits er voldoende goede begeleiding is van volwassenen. Dat is de reden waarom FC Engelen is afgehaakt.’ De startlocatie is ook gewijzigd van Engelerhart naar De Engelenburcht. Martien: ‘Als organisatie willen we, net als bij al de andere deelnemers in de gemeente, ook hier afsluiten met friet en een warme snack. Hopelijk stimuleert dat extra om volgend jaar ook weer mee te doen.’

Rinie van Buul van de gemeente zei weer verbaasd te zijn over de grote hoeveelheid vuil die de deelnemers in twee uurtjes tijd bij elkaar weten te verzamelen. Voor bij de afrit van de A59 ligt enorm veel.

Ligt er in uw buurt al een tijdje zwerfafval? Meld het dan aan via de BuitenBeter App of via 073-615 5555. Dit meldpunt is er ook voor losliggende stoeptegels, ’n kapotte lantaarnpaal, verstopte straatputten, graffiti, vernieling van speeltoestellen en stank- en geluidsoverlast. Als u zelf af en toe een handje wilt uitsteken, zoals Wil Kivits met zijn scootmobiel wekelijks doet, kan het meldpunt u ook voorzien van ’n grijper, vuilniszakken en een locatie waar u het vuil kunt achterlaten.

IS DE SCHUILPLAATS VOOR JEUGD OF JONGEREN?

Op woensdag 13 februari jl. zijn in Jeugd- en Jongerencentrum ‘De Schuilplaats’ de resultaten van een onderzoek gepresenteerd wat is uitgevoerd door 12 leerlingen van de opleiding Social Work van de Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Dit onderzoek vond plaats op verzoek van het bestuur van De Schuilplaats, wat zich afvraagt op welke doelgroep zij zich moeten richten en hoe ze meer vrijwilligers kunnen krijgen. Naast het bestuur, bestaande uit Erik Kruisheer, Charlotte van Rooij, Erwin Pijnenburg en Wim Roelsma, waren ook jongerenwerker Jos de Kort met zijn leidinggevende, Yvonne Schram van de bestuursraad, John Cornelissen als grondlegger, twee vormgevers uit het dorp, de kindwerker en uiteraard de leerlingen met hun docent aanwezig.

Het onderzoek bestond onder andere uit interviews en observaties. Bij de interviews zijn jongeren uit het dorp Engelen, Slot Haverleij en de kastelen gesproken.  Hieruit is gebleken dat veel jongeren uit de kastelen en het Slot vaak onbekend zijn met het jongerencentrum of daar een verkeerde associatie mee hebben.

ACTIVITEITEN

De geïnterviewde jongeren gamen en poolen nu vooral als ze bij ‘De Schuilplaats’ zijn. Een aantal jongeren is er nog nooit geweest. Wel hebben ze allemaal ideeën over wat ze zouden willen doen in een jongerencentrum. Ze denken aan koken, bakken, gamen, dansen, voetballen, workshops volgen, spelletjes doen, filmavond, muziek maken en themadagen. De meeste jongeren willen graag meehelpen in de organisatie en benaderd worden via social media, posters, flyers en de website.

IMAGO

Een deel van de gevraagde jongeren vindt het logo leuk. De oudere jongeren vinden het logo vaak te kinderachtig. Bij meerdere jongeren wordt de naam ‘De Schuilplaats’ als misleidend ervaren. Sommige denken dat het een dansclub is of een plek is om te schuilen bij gevaar.

OBSERVATIES

Er is ook gekeken naar andere jongerencentra in de gemeente zoals ‘Eye’ in Empel, ‘4West’ in de Kruiskamp, ‘De Poort’ in Maaspoort en ‘Number One’ in Rosmalen. Deels worden hier dezelfde dingen gedaan als in Engelen. Opvallend is dat ‘Eye’ alleen jongeren toelaat van 12 tot 18 jaar waarbij  de oudere automatisch vrijwilliger worden als ze blijven. ‘4West’ onderhoudt contact met de ouders van de jongeren via WhatsApp en ‘Number One’ heeft de banken zo neergezet dat de jongeren worden uitgelokt om met elkaar in gesprek te gaan. Door de opstelling zitten de jongeren minder vaak achter de computer. Ook gaan zij de wijk in om op zoek te gaan naar jongeren.

Conclusies:

  • Behoefte: Hierbij blijkt dat de meerderheid van de jongeren een groter aanbod van activiteiten wil zien. De meeste oudere jongeren vinden het leeftijdsverschil in ‘De Schuilplaats’ te groot.
  • Communicatie: Hierbij komt naar voren dat de meeste bezoekers komen via mond-tot-mond reclame. In Empel wordt groep 8 van de basisschool standaard uitgenodigd ter kennismaking en ook elders wordt gewerkt met social media en flyers.
  • Imago: Hierbij komt naar voren dat het gebouw van ‘De Poort’ en ‘4West’ opvalt in de wijk, Dat ze verschillende ruimtes hebben en dat ze jongeren platen met graffiti hebben laten bespuiten om daar de meubels van te maken.
  • Participatie: De meeste jongeren willen meehelpen in de organisatie van de activiteiten. Ook geven ze aan dat ze proberen vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar ‘De Schuilplaats’.

Naast genoemde thema’s kwam naar voren dat een aantal jongeren een goede band heeft met de jongerenwerker en een aantal hem graag wat actiever ziet.

ADVIES

Naar aanleiding van het onderzoek adviseren de leerlingen van Avans om samen met de jongeren en de jongerenwerker te gaan kijken naar een nieuwe, passende naam en logo. Ze adviseren om te gaan kijken naar één specifieke leeftijdscategorie. Zo kan de jongerenwerker zich specifiek richten op die doelgroep en is het voor jongeren fijner om leeftijdsgenoten te treffen. Ook is het wenselijk een groter en gevarieerder aanbod te creëren. Hierdoor zullen meer jongeren zich openstellen om een kijkje te komen nemen, omdat ze verandering merken en zien dat de doelgroep inspraak heeft. De participatie, waarbij ook de ouders betrokken worden, kan bevorderd worden door meer initiatief vanuit de jongeren zelf te laten komen. Ze erbij betrekken geeft hen verantwoordelijkheidsgevoel. Door communicatie met up-to-date social-media kan de aantrekkingskracht verbeteren. Bij enkele vragen vanuit het publiek bleek dat jongens- en meidenavond nu goed in de smaak vallen. Een reünie van afgezwaaide groepen 8 kan een mooie activiteit zijn en dat een jongerencentrum ook in Engelen zeker bestaansrecht kan hebben als schakel tussen jongeren en maatschappij.

VERDER PRATEN

Na de presentatie van de resultaten werd in vier groepjes verder gepraat rond de thema’s behoefte, communicatie, imago en participatie. Elke groep met gesprekleider en notulist. Bij alle groepen kwam min of meer vooral naar voren dat eigenlijk eerst de doelgroep bepaald moet worden, voordat men verder kan. Voorzitter Erik Kruisheer liet achteraf informeel weten dat het jongerencentrum zich nu wil gaan richten op de 13 tot 17-jarige met een kennismaking in groep 8 van de basisschool. Een professioneel reclame- en communicatiebureau uit Engelen wordt door het bestuur aangetrokken om de doelstellingen verder vorm te geven. Het gegeven advies aan het bestuur van ‘De Schuilplaats’ werd door hen met veel dank en complimenten aangenomen en de bijeenkomst werd besloten met heerlijke oosterse hapjes in buffetvorm.

ONTMOETING IS WENS BIJ DORPSTAFEL

Op woensdag 16 januari organiseerde de bestuursraad samen met de seniorenvereniging een dorpstafel in De Engelenburcht.

Ruim 90 dorpsgenoten in de leeftijd van 50 tot bijna 90 waren hierbij aanwezig.Het doel van deze bijeenkomst was het verzamelen van de wensen van senioren rondom de thema’s wonen, welzijn en zorg.

Na een woord van welkom door Yvonne Schram, voorzitter van de bestuursraad, ging Hans van Dartel, voorzitter van de seniorenvereniging, verder als presentator van de avond.

Ter inspiratie was Jan Jansen, van de seniorenvereniging HEVO uit Rosmalen, uitgenodigd om als inleiding te vertellen welke stappen daar zijn gezet voor senioren en kwetsbare burgers. In alle wijken van Rosmalen zijn er initiatieven gestart door vrijwilligers, gesteund door professionals, zoals het af en toe gezamenlijk koken en eten, een maatjesproject met telefooncirkels, straatzorgservice met vervoer, klusjes en uitleen op afroep en een lees- en filmkring. Ook zijn er buurtambassadeurs die feeling hebben met de buurt en aanspreekpunt zijn om mensen verder te helpen. Belangrijk is gebleken dat jong en oud met elkaar wordt verbonden en dat er ontmoetingspunten zijn waar bewoners elkaar kunnen treffen.

Na dit enthousiast betoog werden de aanwezigen in 8 groepen verdeeld om begeleid door gespreksleiders drie kwartier serieus van gedachte te wisselen over de thema’s wonen, welzijn en zorg in onze dorpen. Bij elke groep zat ook een notulist die alles keurig vastlegde. Echter niet alleen genoemde thema’s werden besproken. Ook het openbaar vervoer, de informatievoorziening, de communicatie met de gemeente, wie zijn de mantelzorgers van de toekomst en het proberen te behouden van de voorzieningen die er nu zijn, kwam aan de orde. Ook kwam de behoefde aan meer bankjes tijdens een wandeling naar boven en mist men de dorpsgezelligheid van vroeger.

Tegen het einde van de avond werd namens elke groep in het kort verteld wat er was besproken. Over het algemeen is men tevreden over het wonen. Men ziet wel meer behoefte aan huurwoningen voor senioren en woonvoorziening om bij dementie ook in het dorp te kunnen blijven. Als idee werd geopperd om grote huizen geschikt te maken voor dubbele bewoning. Ook werd als voorbeeld een kangoeroewoning in de tuin bij één van de kinderen genoemd.

Bij het welzijn kwam de grote behoefte van het in de buurt kunnen ontmoeten van elkaar naar boven, waarbij het omzien naar elkaar een grote rol speelt. Hiervoor zou in Bokhoven, in De Haverleij en in Engelen dorp een soort ‘huiskamer’ moeten komen waar men overdag terecht kan voor een kopje koffie, een praatje en mogelijk wat samendoen. De grote opgave is om ook juist de eenzame dorpsgenoten hierbij te betrekken.

Over de zorg is men ook wel tevreden, echter men mist vaak één aanspreekpunt en de juiste informatie. Als idee werd hier geopperd om in het dorp een verplegend echtpaar te huisvesten die door iedereen kan worden ingehuurd.

Na deze inventarisatie deed Hans van Dartel een oproep om zich te aan te melden om mee te denken en te doen voor het vervolg. Sommige ideeën kunnen op korte termijn worden gerealiseerd. Wie wil er meewerken iets op te zetten of ideeën uit te werken? Hierbij kunnen ook eigen initiatieven vorm krijgen. Meld u aan bij de leden van de bestuursraad of het bestuur van de seniorenvereniging.

Tot slot liet Margo van den Oord van de bestuursraad weten dat de resultaten van deze avond zullen worden besproken in de bestuursraadsvergadering van 21 januari en dat er voor initiatieven geld beschikbaar is in het wijk- en dorpsbudget. Rond 21.00 uur werd deze geslaagde avond besloten met voor iedereen een gratis drankje aan de bar.

KERSTVERHAAL MET ACTUELE ITEMS

Op zondag 16 december jl. was het jaarlijkse jeugdkerstfeest in een goedgevulde, sfeervolle Protestantse kerk waarbij dominee Marloes Meijer voorging.

Na het zingen van ‘Midden in de winternacht’, begeleid door organist Chiel Spaans, begon het traditionele kerstspel volgens het evangelie van Lucas door de jeugd. Hierin speelden Maria, verschillende engelen, een schaap en een echte baby als Jezus. De herders ontbraken en ter plaatse werd Jozef benoemd. Het spel door de jeugd werd onderbroken door actuele items. Een brief van een vluchteling uit Syrië werd voorgelezen, een verhaal uit eigen ervaring van een pleegouder en een verhaal van iemand die een geadopteerde broer en zus heeft. Tussendoor zong Anne Marte Kingma enkele mooie liederen met als slot een echte rap. De jongeren van de gemeente hadden vooraf al gesproken over het onderwerp vluchteling en hebben besloten om samen met hen pannenkoeken te gaan bakken en voor hen Arabisch te gaan leren. Na afloop liet iedereen zich de chocolademelk goed smaken.

GEZELLIGE ONTVANGST SINT

Op zondag 18 november jl. was het weer bijzonder druk aan de Graaf van Solmsweg bij een zonnige, maar koude aankomst van de Sint.

De kade was weer leuk aangekleed en presentator Gabri bracht de stemming er goed in. Twee meisjes verkleed als cadeau deelde aan alle kinderen vlaggetjes uit. Na flink zingen en roepen kwam de boot van Wolthuis met daarop ruim 30 Pieten en natuurlijk de Sint in beeld. Even leek het erop dat de boot niet zou aanleggen, maar gelukkig gebeurde dat wel. Als eerste kwamen de danspietjes van boord die gelijk op het podium aan de kade een leuke show weggaven. Daarna werd de Sint ontvangen door wethouder Jan Hoskam. Na het geven van ontelbare handjes ging Sint Nicolaas met een taxi naar de mooi versierde Engelenburcht waar vooral het podium er prachtig aangekleed uitzag. In afwachting dat de Goedheiligman zou binnenkomen hadden snoeppiet en sportpiet een leuke act om de jeugd meer te laten bewegen. Toen de Sint er was gingen ook de danspietjes weer los met enkele leuke optredens waaraan ook de jeugd volop meedeed. Tot slot werden de cadeautjes uitgedeeld. Het organisatieteam kan terugzien op druk en goed geslaagd kinderfeest.

DANK

Om alle activiteiten van Engelens Belang mogelijk te maken waren er in de weken daarvoor bijna veertig vrijwilligers huis aan huis gegaan om een vrijwillige bijdrage op te halen. Hieraan is weer op bijzonder gulle wijze meegedaan. Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.