Stemmige herdenking 4 mei

Op zaterdag 4 mei jl. werd ook in Engelen weer de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. Dit jaar met als thema: In vrijheid handelen.

Kerk

In een volle Protestantse kerk was er een korte dienst die begon met een lied om vrede, vervolgens een gedicht, een lezing uit de bijbel, muziek van Els Althuizen op fluit en ‘Stay with me till the morning’ gezongen door het Kadekoor.

In het herdenkingswoord memoreerde pastor Fons Boom de woorden keuze, vrijheid en handelen.

Handelen is reageren op wat gebeurt. Gevangenen in de kampen maakte de keuze om tot het uiterste te gaan om te overleven. Soms is er geen vrijheid van handelen en moet je een keuze maken.

Vrijheid, keuze en handelen waren vijf jaar verscholen in geweld en dwang. We weten er veel van, maar weten we ook wat er nu gebeurt in onder andere Syrië en zien we de intolerantie in West-Europa? Wij hebben nu de keuze om in vrijheid te handelen, in de hoop te leren van het verleden en te handelen naar de toekomst. Tijdens de voorbeden werd stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers en de hedendaagse vluchtelingen.

 

Monument

Begeleid door de trom vertrokken de aanwezigen naar het monument. Het bloemstuk werd gedragen door een achter-achterkleinkind van Fientje Brouwers, een van de gevallen dorpsgenoten. Na twee minuten stilte en het blazen van de ‘Taptoe’ werd door Fouad Kabbout, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, een krans gelegd.

Wolter van Klompenburg memoreerde de onvrijheid tijdens de oorlogsjaren en vrijheid die Maximiliaan Kolbé had om in plaats van iemand anders, te sterven. Tevens werd de keuze om Joodse mensen te laten onderduiken in onze eigen dorpen herdacht. Het was handelen in vrijheid: ‘Wat zou ik nu doen?’ Ook bij het monument zong het Kadekoor twee stemmige liederen. De herdenking werd besloten met een bloemenhulde door de aanwezigen en een kopje koffie in De Engelenburcht.

 

Dank

De organisatie wil iedereen die heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken. Gezamenlijk maakte we er een geslaagde, waardige herdenking van.