Boekpresentatie Meerwijk

Op zondagmiddag 30 juni jl. werd door Heemkundekring Angrisa de presentatie gehouden van het boek ‘Meerwijk, buiten leven aan de Dieskant’. Deze presentatie werd gehouden in kasteeltje Meerwijk, waar het boek over gaat. Ruim 100 belangstellenden waren op deze warme middag aanwezig om naast het ophalen van het boek, ook bij dit beruchte kasteeltje eens binnen te zijn geweest.

Na een woord van welkom door Jac. Biemans, die de beeldredactie van het boek heeft gedaan, vertelden de schrijvers Rob Gruben en later Bertie Geerts zeer gedetailleerd de geschiedenis van het kasteeltje. Het werd een enthousiast verhaal van jaartallen, adellijke families, afbreken en weer opbouwen, van gebruik als woonhuis tot het bordeel van hashkoningin tante Jet Ackermans.

De eerste exemplaren van het boek werden uitgereikt aan leden van de families Van Rappard en Van Pabst, wier voorouders in een ver verleden eigenaar waren van het kasteel. Deze families zijn door toeval in contact gekomen met de schrijvers en hebben veel materiaal beschikbaar gesteld om het boek te kunnen samenstellen. Heemkundekring Angrisa kan terugzien op een geslaagde middag waar veel Engelenaren en oud-Engelenaren elkaar weer eens troffen.

Mensen die het boek alsnog willen bestellen kunnen dat doen via de ‘Publicaties’ pagina op de website van Angrisa: www.angrisa.nl. Het boek kan dan afgehaald worden tijdens de inloopochtenden van Angrisa op dinsdagen van 10.00 tot 12.00 uur in de pastorie van de R.K. kerk, Graaf van Solmsweg 75 te Engelen.