IS DE SCHUILPLAATS VOOR JEUGD OF JONGEREN?

Op woensdag 13 februari jl. zijn in Jeugd- en Jongerencentrum ‘De Schuilplaats’ de resultaten van een onderzoek gepresenteerd wat is uitgevoerd door 12 leerlingen van de opleiding Social Work van de Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Dit onderzoek vond plaats op verzoek van het bestuur van De Schuilplaats, wat zich afvraagt op welke doelgroep zij zich moeten richten en hoe ze meer vrijwilligers kunnen krijgen. Naast het bestuur, bestaande uit Erik Kruisheer, Charlotte van Rooij, Erwin Pijnenburg en Wim Roelsma, waren ook jongerenwerker Jos de Kort met zijn leidinggevende, Yvonne Schram van de bestuursraad, John Cornelissen als grondlegger, twee vormgevers uit het dorp, de kindwerker en uiteraard de leerlingen met hun docent aanwezig.

Het onderzoek bestond onder andere uit interviews en observaties. Bij de interviews zijn jongeren uit het dorp Engelen, Slot Haverleij en de kastelen gesproken.  Hieruit is gebleken dat veel jongeren uit de kastelen en het Slot vaak onbekend zijn met het jongerencentrum of daar een verkeerde associatie mee hebben.

ACTIVITEITEN

De geïnterviewde jongeren gamen en poolen nu vooral als ze bij ‘De Schuilplaats’ zijn. Een aantal jongeren is er nog nooit geweest. Wel hebben ze allemaal ideeën over wat ze zouden willen doen in een jongerencentrum. Ze denken aan koken, bakken, gamen, dansen, voetballen, workshops volgen, spelletjes doen, filmavond, muziek maken en themadagen. De meeste jongeren willen graag meehelpen in de organisatie en benaderd worden via social media, posters, flyers en de website.

IMAGO

Een deel van de gevraagde jongeren vindt het logo leuk. De oudere jongeren vinden het logo vaak te kinderachtig. Bij meerdere jongeren wordt de naam ‘De Schuilplaats’ als misleidend ervaren. Sommige denken dat het een dansclub is of een plek is om te schuilen bij gevaar.

OBSERVATIES

Er is ook gekeken naar andere jongerencentra in de gemeente zoals ‘Eye’ in Empel, ‘4West’ in de Kruiskamp, ‘De Poort’ in Maaspoort en ‘Number One’ in Rosmalen. Deels worden hier dezelfde dingen gedaan als in Engelen. Opvallend is dat ‘Eye’ alleen jongeren toelaat van 12 tot 18 jaar waarbij  de oudere automatisch vrijwilliger worden als ze blijven. ‘4West’ onderhoudt contact met de ouders van de jongeren via WhatsApp en ‘Number One’ heeft de banken zo neergezet dat de jongeren worden uitgelokt om met elkaar in gesprek te gaan. Door de opstelling zitten de jongeren minder vaak achter de computer. Ook gaan zij de wijk in om op zoek te gaan naar jongeren.

Conclusies:

  • Behoefte: Hierbij blijkt dat de meerderheid van de jongeren een groter aanbod van activiteiten wil zien. De meeste oudere jongeren vinden het leeftijdsverschil in ‘De Schuilplaats’ te groot.
  • Communicatie: Hierbij komt naar voren dat de meeste bezoekers komen via mond-tot-mond reclame. In Empel wordt groep 8 van de basisschool standaard uitgenodigd ter kennismaking en ook elders wordt gewerkt met social media en flyers.
  • Imago: Hierbij komt naar voren dat het gebouw van ‘De Poort’ en ‘4West’ opvalt in de wijk, Dat ze verschillende ruimtes hebben en dat ze jongeren platen met graffiti hebben laten bespuiten om daar de meubels van te maken.
  • Participatie: De meeste jongeren willen meehelpen in de organisatie van de activiteiten. Ook geven ze aan dat ze proberen vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar ‘De Schuilplaats’.

Naast genoemde thema’s kwam naar voren dat een aantal jongeren een goede band heeft met de jongerenwerker en een aantal hem graag wat actiever ziet.

ADVIES

Naar aanleiding van het onderzoek adviseren de leerlingen van Avans om samen met de jongeren en de jongerenwerker te gaan kijken naar een nieuwe, passende naam en logo. Ze adviseren om te gaan kijken naar één specifieke leeftijdscategorie. Zo kan de jongerenwerker zich specifiek richten op die doelgroep en is het voor jongeren fijner om leeftijdsgenoten te treffen. Ook is het wenselijk een groter en gevarieerder aanbod te creëren. Hierdoor zullen meer jongeren zich openstellen om een kijkje te komen nemen, omdat ze verandering merken en zien dat de doelgroep inspraak heeft. De participatie, waarbij ook de ouders betrokken worden, kan bevorderd worden door meer initiatief vanuit de jongeren zelf te laten komen. Ze erbij betrekken geeft hen verantwoordelijkheidsgevoel. Door communicatie met up-to-date social-media kan de aantrekkingskracht verbeteren. Bij enkele vragen vanuit het publiek bleek dat jongens- en meidenavond nu goed in de smaak vallen. Een reünie van afgezwaaide groepen 8 kan een mooie activiteit zijn en dat een jongerencentrum ook in Engelen zeker bestaansrecht kan hebben als schakel tussen jongeren en maatschappij.

VERDER PRATEN

Na de presentatie van de resultaten werd in vier groepjes verder gepraat rond de thema’s behoefte, communicatie, imago en participatie. Elke groep met gesprekleider en notulist. Bij alle groepen kwam min of meer vooral naar voren dat eigenlijk eerst de doelgroep bepaald moet worden, voordat men verder kan. Voorzitter Erik Kruisheer liet achteraf informeel weten dat het jongerencentrum zich nu wil gaan richten op de 13 tot 17-jarige met een kennismaking in groep 8 van de basisschool. Een professioneel reclame- en communicatiebureau uit Engelen wordt door het bestuur aangetrokken om de doelstellingen verder vorm te geven. Het gegeven advies aan het bestuur van ‘De Schuilplaats’ werd door hen met veel dank en complimenten aangenomen en de bijeenkomst werd besloten met heerlijke oosterse hapjes in buffetvorm.